இந்தியன் இரயில்வே துறையில் வேலைவாய்ப்பு(Level – I Post)!!!

இந்தியன் இரயில்வே துறை!! 📌இந்தியன் இரயில்வே துறை, அதன் Level – I பிரிவிற்கான காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 12.04.2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  1,03,769. 📌 நிறுவனம்  :  இரயில்வே பணியாளர் தேர்வு வாரியம். 📌 பணியிட விவரங்கள் :  Level – I. 📌 கல்வித்தகுதி  :   மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் பத்தாம் வகுப்பு, ஐடிஐ தேர்ச்சிப் பெற்றிருக்க வேண்டும். 📌 வயது வரம்பு […]

Continue Reading

இந்தியன் இரயில்வே துறையில் வேலைவாய்ப்பு(Ministerial And Isolated Categories )!!!

இந்தியன் இரயில்வே துறை!! 📌இந்தியன் இரயில்வே துறை, அதன் Ministerial And Isolated Categories பிரிவிற்கான காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 07.04.2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  1665. 📌 நிறுவனம்  :  இந்தியன் இரயில்வே துறை. 📌 பணியிட விவரங்கள் : Ministerial And Isolated Categories. 📌 கல்வித்தகுதி  :   பணிகளை பொருத்து கல்வி தகுதி மாறுபடும்.மேலும் தகவல்களுக்கு அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பைக் காணவும். 📌 வயது வரம்பு  :  […]

Continue Reading

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தில் வேலைவாய்ப்பு!!!

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (TNPCB)!!! 📌தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (TNPCB), அதன் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 23.04.2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  224. 📌 நிறுவனம்  :  தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (TNPCB). 📌 பணியிட விவரங்கள் : 1. உதவி பொறியாளர் – 73, 2. Environmental Scientist – 60, 3. இளநிலை உதவியாளர் – 36, 4. தட்டெழுத்தாளர் – […]

Continue Reading

தமிழ்நாடு கிராமப்புற மாற்றம் திட்டம் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு!!!

தமிழ்நாடு கிராமப்புற மாற்றம் திட்டம்!!! 📌 தமிழ்நாடு கிராமப்புற மாற்றம் திட்டம், அதன் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 31.03.2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  578. 📌 நிறுவனம்  :  தமிழ்நாடு கிராமப்புற மாற்றம் திட்டம். 📌 பணியிட விவரங்கள் : 1. நிர்வாக அதிகாரி – 458 2. Block Team Leader – 120. 📌 ஊதிய விவரங்கள் :  1. நிர்வாக அதிகாரி – ரூ. […]

Continue Reading

தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழக நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு!!!

தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழக நிறுவனம்!!! 📌தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழக நிறுவனம், அதன் வன காவலாளி காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 22.04.2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  5000. 📌 நிறுவனம்  :  தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழக நிறுவனம். 📌 பணியிட விவரங்கள் : காங்க்மென்(Gangmen – Traninee). 📌 ஊதிய விவரங்கள் :  Rs. 15,000/-(குறிப்பு : இப்பணிக்கு தேர்வு ஆனவர்கள் முதல் இரண்டு வருட காலம் […]

Continue Reading

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணிக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியீடு..!

தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம்!!! 📌தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம், அதன் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  969. 📌 நிறுவனம்  :  தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம். 📌 பணியிட விவரங்கள் : சப்-இன்ஸ்பெக்டர் (TK) – 660 சப்-இன்ஸ்பெக்டர் (AR) – 276 சப்-இன்ஸ்பெக்டர் (TSP) – 33. 📌 ஊதிய விவரங்கள் :  Rs. 36,900 – Rs. 1,16,600. 📌 கல்வித்தகுதி  :   விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்சம் 10-ஆம் […]

Continue Reading

தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு!!!

தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம்!!! 📌தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம், அதன் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  8826. 📌 நிறுவனம்  :  தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம். 📌 பணியிட விவரங்கள் : 1. இரண்டாம் நிலை காவலர் (காவல்துறை) – 2465 (பெண்கள்/ திருநங்கைகள்) 2. இரண்டாம் நிலை காவலர் தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல் படை (காவல்துறை) – 5962 (ஆண்கள்) 3. இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலர் (சிறைத்துறை) […]

Continue Reading

தமிழ்நாடு வன சீருடைப் பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு!!!

தமிழ்நாடு வன சீருடைப் பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம் !!! 📌தமிழ்நாடு வன சீருடைப் பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம், அதன் வன காவலாளி காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 31.03.2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  564. 📌 நிறுவனம்  :  தமிழ்நாடு வன சீருடைப் பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம். 📌 பணியிட விவரங்கள் : வன காவலாளி. 📌 ஊதிய விவரங்கள் :  Rs. 16,600 – Rs. 52,400. 📌 கல்வித்தகுதி […]

Continue Reading

இரயில்வே துறையில் வேலைவாய்ப்பு(NTPC)!!!

இந்தியன் இரயில்வே துறை!! 📌இந்தியன் இரயில்வே துறை, அதன் NTPC (Non Technical Popular Categories) பிரிவிற்கான காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 31.03.2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  35,277 (தோராயமாக). 📌 நிறுவனம்  :  இந்தியன் இரயில்வே துறை. 📌 பணியிட விவரங்கள் : NTPC (Non Technical Popular Categories). 📌 கல்வித்தகுதி  :   விண்ணப்பதாரர்கள் 12-ம் வகுப்பு/டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும்.மேலும் தகவல்களுக்கு அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பைக் காணவும். 📌 […]

Continue Reading

NTRO – 2019 வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு!!!

தேசிய தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி அமைப்பு!! 📌தேசிய தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி அமைப்பு, அதன் Technical Assistant காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 04.04.2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  127. 📌 நிறுவனம்  :  தேசிய தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி அமைப்பு. 📌 பணியிட விவரங்கள் : Technical Assistant. 📌 ஊதிய விவரம் : Rs. 35,400 – 1,12,000/-. 📌 கல்வித்தகுதி  :   விண்ணப்பதாரர்கள் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.மேலும் தகவல்களுக்கு அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பைக் காணவும். […]

Continue Reading