இரயில்வே & காவலர் தேர்வு 2018 : 7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள் 02.03.2018 (PDF வடிவில்) !!

தலைப்பு :  காவலர் தேர்வுக்கான 7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள் !! விளக்கம் : 👍 இந்த PDF ஆனது 7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முதலாம் பருவத்தில் வரலாறு பகுதியில் இருந்து மாதிரி வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 👍 இது நித்ரா குழு உறுப்பினர்களால் உருவாக்கப்பட்டு, போலிஸ் தேர்வு, 2018 ஆகியவற்றில் கூடுதலாக தேர்ச்சி பெறவும், சிக்கல்களை தீர்க்கவும் உதவுகிறது. 👍 இந்த PDF-யை பதிவிறக்கம் செய்து அனைத்து போட்டித் தேர்வுக்கும் பயிற்சி செய்து கொள்ளவும். […]

Continue Reading

இரயில்வே & காவலர் தேர்வு 2018 : 6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள் 27.02.2018 (PDF வடிவில்) !!

தலைப்பு :  காவலர் தேர்வுக்கான 6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள் !! விளக்கம் : 👍 இந்த PDF ஆனது 6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மூன்றாம் பருவத்தில் வரலாறு பகுதியில் இருந்து மாதிரி வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 👍 இது நித்ரா குழு உறுப்பினர்களால் உருவாக்கப்பட்டு, போலிஸ் தேர்வு, 2018 ஆகியவற்றில் கூடுதலாக தேர்ச்சி பெறவும், சிக்கல்களை தீர்க்கவும் உதவுகிறது. 👍 இந்த PDF-யை பதிவிறக்கம் செய்து அனைத்து போட்டித் தேர்வுக்கும் பயிற்சி செய்து கொள்ளவும். […]

Continue Reading