திருவண்ணாமலை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வேலைவாய்ப்பு!!!

திருவண்ணாமலை மாவட்ட நீதிமன்றம்! 📌 திருவண்ணாமலை மாவட்ட நீதிமன்றம், அதன் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 21-06-2019 வரை ஆப்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  07. 📌 நிறுவனம்  :  திருவண்ணாமலை மாவட்ட நீதிமன்றம். 📌 பணியிட விவரங்கள் :  Office Assistant, Night Watchman 📌 கல்வித்தகுதி  :   மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 8 வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் காண்க. 📌 வயது […]

Continue Reading

BARC நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு!!!

Bhabha Atomic Research Centre! 📌 Bhabha Atomic Research Centre, அதன் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 01-07-2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள் : 74. 📌 நிறுவனம் : Bhabha Atomic Research Centre. 📌 பணியிட விவரங்கள் : Work Assistant. 📌 கல்வித்தகுதி : மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் […]

Continue Reading

SAIL நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு!!!

Steel Authority of India!! 📌 Steel Authority of India, அதன் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 26-06-2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள் : 129. 📌 நிறுவனம் : Steel Authority of India. 📌 பணியிட விவரங்கள் : 1. Medical Officer/ Medical Officer – 70 2. Medical Specialist – 59. 📌 கல்வித்தகுதி : மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் […]

Continue Reading

BEL நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு!!

பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்!! 📌 பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட், அதன் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 19-06-2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள் : 25. 📌 நிறுவனம் : பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட். 📌 பணியிட விவரங்கள் : Engineers. 📌 கல்வித்தகுதி : மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் BE / B.Tech (Electronics/ Electronics & Communication/ Mech Engg) முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும் தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ […]

Continue Reading

ரெப்கோ வங்கி வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு!!

ரெப்கோ வங்கி!!! 📌 ரெப்கோ வங்கி, அதன் Jr Asst/ Clerk காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 20-06-2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  40. 📌 நிறுவனம்  :  ரெப்கோ வங்கி. 📌 பணியிட விவரங்கள் : Jr Asst/ Clerk . 📌 கல்வித்தகுதி  :   மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் காண்க. 📌 வயது வரம்பு  : மேற்கண்ட […]

Continue Reading

விருதுநகர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வேலைவாய்ப்பு!!!!

விருதுநகர் மாவட்ட நீதிமன்றம்! 📌 விருதுநகர் மாவட்ட நீதிமன்றம், அதன் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 12.06.2019 வரை ஆப்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  102. 📌 நிறுவனம்  :  விருதுநகர் மாவட்ட நீதிமன்றம். 📌 பணியிட விவரங்கள் : 1.Computer Operator – 07 2. Examiner – 12 3. Reader – 04 4. Senior Bailiff/Bailiff – 05 5. Process Server/Junior Bailiff – 13 […]

Continue Reading

IRCTC வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு!!!

Indian Railway Catering and Tourism Corporation!! 📌 Indian Railway Catering and Tourism Corporation, அதன் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 15–06-2019 வரை ஆப்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள் : 74. 📌 நிறுவனம் : Indian Railway Catering and Tourism Corporation. 📌 பணியிட விவரங்கள் : Supervisor (Hospitality). 📌 கல்வித்தகுதி : மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் B. Sc. in Hospitality […]

Continue Reading

இந்திய விமானப்படையில் வேலைவாய்ப்பு!!

இந்திய விமானப்படை!!! 📌 இந்திய விமானப்படை, அதன் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 30-06-2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள்:  242. 📌 நிறுவனம்  :  இந்திய விமானப்படை. 📌 பணியிட விவரங்கள் : AFCAT Entry . 📌 கல்வித்தகுதி  :   மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 10 வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் காண்க. 📌 வயது வரம்பு  : மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் […]

Continue Reading

SAIL நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு!!!

Steel Authority of India!! 📌 Steel Authority of India, அதன் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 14-06-2019 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள் : 142. 📌 நிறுவனம் : Steel Authority of India. 📌 பணியிட விவரங்கள் : Mechanical Enggering – 66 Metallurgical Enggering – 07 Electrical Enggering – 41 Chemical Enggering – 10 Instrumentation Enggering […]

Continue Reading

BEL நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு!!

பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்!! 📌 பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட், அதன் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 📌 தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் 04-06-2019 வரை ஆப்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். 📌 மொத்த காலிப்பணியிடங்கள் : 15. 📌 நிறுவனம் : பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட். 📌 பணியிட விவரங்கள் : 1) Fixed Term Engineer – Electronics – 06 2) Fixed Term Engineer – Mechanical – 07 3) Fixed Term Engineer – […]

Continue Reading