ஆங்கிலத்தில் பேச ஆசையா?

தலைப்பு :   ஆடியோ வடிவில் ஆங்கிலம் !! விளக்கம் : 🍁 மற்றவர்களிடமிருந்து ஒரு விஷயத்திற்கான விளக்கங்களை எப்படி பெறுவது? 🍁 தொடர்ச்சியாக ஆங்கிலத்தில் எப்படி உரையாடுவது? 🍁 நேர்முக தேர்வில் எப்படி அறிமுகபடுத்திக் கொள்வது? இதற்கான விடையை ஆடியோ வடிவில் கொடுத்துள்ளோம். ஆடியோவை கேட்டு பயன்பெறுங்கள். இந்த ஆடியோ உங்களின் ஆங்கில திறனை ஊக்குவிக்க உதவியாக இருக்கும்.இந்த ஆடியோ தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை : […]

Continue Reading