காவலர் தேர்வு 2018 : தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் பிப்ரவரி 25, 26 (PDF வடிவம்) !!!

தலைப்பு :  தமிழில் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF வடிவில். விளக்கம் : 👍 February 25, 26 2018 தேதிக்கான தமிழ்நாடு, இந்தியா, உலகம், விளையாட்டுத்துறை, பொருளாதார துறை, அறிவியல் மற்றும் தொழிநுட்பத்துறை, முக்கிய தினங்கள், விருதுகள், முக்கிய நியமனம், புத்தகம் போன்ற அனைத்து துறைகளில் நடக்கும் நடட்பு நிகழ்வுகள் படங்களுடன் PDF வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 👍 இந்த நடட்பு நிகழ்வுகள் TNPSC தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கும் மற்ற போட்டித் தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கும் மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். 👍  இந்த […]

Continue Reading

Todays Special in History PDF Format !

Know the History in Tamil! Description : The PDF is about January 7th history. History is the study of the past as it is described in written documents. The past events are Birth, Death, memory, discovery, collection, organization, presentation, and interpretation of information about these events. Click Here to Download History of January 07 (07.01.18) […]

Continue Reading