100 அகராதிச் சொற்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் !!

தலைப்பு :   100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழில்!! விளக்கம் : 👉 இந்த PDF-ல் 100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இணையான தமிழ் பொருள், உச்சரிப்பு, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்காட்டுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 👉 இந்த PDF உங்களின் ஆங்கில திறனை ஊக்குவிக்க உதவியாக இருக்கும். 👉 இந்த PDF தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் வகை […]

Continue Reading

அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் சொல்லகராதி சொற்கள் – பகுதி 2 !!

🌽 Vocabulary என்றால் என்ன? அன்றாட வாழ்வில் Vocabulary Termsயை எப்படி பயன்படுத்துவோம். Vocabulary Termsயை இரண்டு பகுதிகளாக கொடுத்துள்ளோம். இரண்டாம் பாகத்தில் விவரிக்கப்பட்ட சில Vocabulary Terms.. 🎉 Pacify 🎉 Turbulent 🎉 Valid 🎉 Extinct Audio about Important Vocabulary terms – Part 2 Download

Continue Reading

மே 01 முதல் 05 வரை வரலாற்றில் நடந்த சரித்திர நிகழ்வுகள் – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   மே 01 முதல் 05 வரையிலான வரலாற்று நிகழ்வுகள் !! விளக்கம் :  👉  இந்த தொகுப்பில் மே மாதத்தில் 01 முதல் 05 வரை, அன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.  👉 இந்த PDF தமிழ் வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் மொழி :   தமிழ் மே 01 […]

Continue Reading

அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் சொல்லகராதி சொற்கள் – பகுதி 1 !!

🌽 Vocabulary என்றால் என்ன? அன்றாட வாழ்வில் Vocabulary Termsயை எப்படி பயன்படுத்துவோம். ஆடியோவில் விவரிக்கப்பட்ட சில Vocabulary Terms.. 🎉 Reliable 🎉 Requisite 🎉 Feeble 🎉 Introverted Audio about Important Vocabulary terms – Part 1 Download

Continue Reading

100 ஆங்கிலச் சொற்கள் – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழில்!! விளக்கம் : 👉 இந்த PDF-ல் 100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இணையான தமிழ் பொருள், உச்சரிப்பு, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்காட்டுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 👉 இந்த PDF உங்களின் ஆங்கில திறனை ஊக்குவிக்க உதவியாக இருக்கும். 👉 இந்த PDF தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் வகை […]

Continue Reading

Idioms என்றால் என்ன? – பகுதி 2 !!

🌽 ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். 🌽 Idioms என்பதை ஆங்கிலத்தில் மரபுத்தொடர் என்று கூறுவர். ஒரு சொல் அல்லது சொற்றொடர், அதன் நேர்பொருளை உணர்த்தாமல் தொடரும் பயன்பாட்டில் வழிவழியாக வேறு குறிப்புப் பொருளினைத் தந்து நிற்கும்போது அவற்றை மரபுத்தொடர் என்பர். இரண்டாம் பாகத்தில் விவரிக்கப்பட்ட சில் Idioms-யை இங்கு காண்போம். 🎀 A dime a dozen 🎀 All greek to me 🎀 Break the ice […]

Continue Reading

Homophones என்றால் என்ன? – ஆடியோ வடிவில் !!

தலைப்பு :   ஆடியோ வடிவில் ஆங்கிலம் !! விளக்கம் : ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். 🍁 Homophones என்றால் என்ன? 🍁 நம்மை ஊக்குவிக்கும் உரிச்சொற்கள் யாவை? என்பதற்கான விடையை ஆடியோ வடிவில் கொடுத்துள்ளோம். ஆடியோவை கேட்டு பயன்பெறுங்கள். இந்த ஆடியோ உங்களின் ஆங்கில திறனை ஊக்குவிக்க உதவியாக இருக்கும்.இந்த ஆடியோ தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   […]

Continue Reading

ஏப்ரல் 26 முதல் 30 வரை வரலாற்றில் நடந்தவை – PDF வடிவில்!!

தலைப்பு :   ஏப்ரல் 26 முதல் 30 வரையிலான வரலாற்று நிகழ்வுகள் !! விளக்கம் :  👉  இந்த தொகுப்பில் ஏப்ரல் மாதத்தில் 21 முதல் 25 வரை, அன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.  👉 இந்த PDF தமிழ் வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் மொழி :   தமிழ் ஏப்ரல் 26 […]

Continue Reading

Idioms என்றால் என்ன? – ஆடியோ வடிவில் !!

🌽 ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். 🌽 Idioms என்பதை ஆங்கிலத்தில் மரபுத்தொடர் என்று கூறுவர். ஒரு சொல் அல்லது சொற்றொடர், அதன் நேர்பொருளை உணர்த்தாமல் தொடரும் பயன்பாட்டில் வழிவழியாக வேறு குறிப்புப் பொருளினைத் தந்து நிற்கும்போது அவற்றை மரபுத்தொடர் என்பர். இன்று சில புதுமையான Idioms-யை இங்கு காண்போம். 🎀 Beating a dead horse 🎀 Burst your bubble 🎀 Cry wolf 🎀 Cup of […]

Continue Reading

அகராதிச் சொற்கள் – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழில்!! விளக்கம் : 👉 இந்த PDF-ல் 100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இணையான தமிழ் பொருள், உச்சரிப்பு, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்காட்டுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 👉 இந்த PDF உங்களின் ஆங்கில திறனை ஊக்குவிக்க உதவியாக இருக்கும். 👉 இந்த PDF தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் வகை […]

Continue Reading