நம்முடைய மகிழ்ச்சியை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துவது?

தலைப்பு :   ஆடியோ வடிவில் ஆங்கிலம் !! விளக்கம் : ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கில மொழி என்பது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. நம்முடைய ஆங்கில புலமையை மேம்படுத்திக் கொள்ள ஒரு சில துணுக்குகளை ஆடியோ வடிவில் கொடுத்துள்ளோம். 🌀 ஆங்கிலத்தை எளிமையாக எவ்வாறு கற்றுக் கொள்வது? 🌀 ஆங்கில வார்த்தைகளைக் எளிமையாக கற்கவும் ஞாபகத்தில் எவ்வாறு வைத்துக் கொள்வது? 🌀 நம்முடைய மகிழ்ச்சியை […]

Continue Reading

100 அகராதிச் சொற்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் (100 Dictionary Words) – PDF வடிவில் !!

English to tamil meanings தலைப்பு :   100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழில்!! விளக்கம் : 👉 இந்த PDF-ல் 100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இணையான தமிழ் பொருள் (100 Dictionary Words), உச்சரிப்பு (pronunciation), தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்காட்டுடன் (Example) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. PDF-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில ஆங்கிலச் சொற்கள்.. Tamil Meaning for Such a words.. 1. Benevolence 2. Harass 3. Incongruous 4. […]

Continue Reading

ஆகஸ்ட் 01 முதல் 05 வரை வரலாற்றில் நடந்தவை (August Month History) – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   ஆகஸ்ட் 01 முதல் 05 (August Month History) வரையிலான வரலாற்று நிகழ்வுகள் !! விளக்கம் :  👉  இந்த தொகுப்பில் ஆகஸ்ட் 01 முதல் 05 வரை, (August Month History) அன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. PDF-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் வரலாற்றில் நடந்தவை..!! இன்றைய தினம் : உலக சாரணர் தினம், உலக தாய்ப்பால் […]

Continue Reading

100 அகராதிச் சொற்கள் (Tamil meanings ) – PDF வடிவில் !!

English to tamil meanings தலைப்பு :   100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழில்!! விளக்கம் : 👉 இந்த PDF-ல் 100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இணையான தமிழ் பொருள் (Tamil meanings), உச்சரிப்பு (pronunciation), தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்காட்டுடன் (Example) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. PDF-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில ஆங்கிலச் சொற்கள்.. Tamil Meaning for Such a words 1. Wallop 2. Pellucid 3. Defile 4. Fallacy […]

Continue Reading

மெக்ஸிக்கோ தான் இதில் மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர்..!!

வெள்ளி உலோகத்தைப் பற்றிய சில குறிப்புகள் !! 💮 வெள்ளியின் மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் மெக்ஸிக்கோ ஆகும். The biggest producer of Silver is Mexico. 💮 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாணயமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த முதல் உலோகம் வெள்ளி ஆகும். Silver was the first metal to be used as currency, more than 4,000 years ago. 💮 முதல் வெள்ளி அமெரிக்க டாலர் நாணயம் 1794-இல் தயாரிக்கப்பட்டது. The first […]

Continue Reading

100 அகராதிச் சொற்கள் – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழில்!! விளக்கம் : 👉 இந்த PDF-ல் 100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இணையான தமிழ் பொருள், உச்சரிப்பு, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்காட்டுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. PDF-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில ஆங்கிலச் சொற்கள்.. 1. Scribe 2. Persecute 3. Cipher 4. Supine 5. Invigorate 6. Palisade, etc… 👉 இந்த PDF உங்களின் ஆங்கில திறனை ஊக்குவிக்க உதவியாக இருக்கும். […]

Continue Reading

சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச சில மரபுத்தொடர் வாக்கியங்கள் – பகுதி 2 !!

🌟 ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கில மொழி என்பது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. 🌟 சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச ஒரு சில துணுக்குகளை இந்த ஆடியோவில் இரண்டு பகுதிகளாகக் கொடுத்துள்ளோம். இரண்டாவது பகுதியை இங்கு காண்போம். 🌟ஆடியோவில் விவரிக்கப்பட்ட சில Phrases…. 🎉 Autumn Years 🎉 Upset the apple cart 🎉 Be on the mend 🎉 In a Stew […]

Continue Reading

ஆளுமைத் திறனை வெளிப்படுத்தும் சில Phrases – ஆடியோ வடிவில் !!

தலைப்பு :   ஆடியோ வடிவில் ஆங்கிலம் !! விளக்கம் : ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கில மொழி என்பது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. நம்முடைய ஆங்கில புலமையை மேம்படுத்திக் கொள்ள ஒரு சில துணுக்குகளை ஆடியோ வடிவில் கொடுத்துள்ளோம். 🌀 நம்முடைய ஆளுமைத் திறனை எவ்வாறு ஆங்கிலத்தில் கூறுவது? 🌀 ஆளுமைத் திறனை வெளிப்படுத்தும் சில ஆங்கிலச் சொற்கள் யாவை ? 🌀 தூங்குவதைப் […]

Continue Reading

ஜூலை 26 முதல் 31 வரை வரலாற்றில் நடந்தவை – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   ஜூலை 26 முதல் 31 வரையிலான வரலாற்று நிகழ்வுகள் !! விளக்கம் :  👉  இந்த தொகுப்பில் ஜூலை 26 முதல் 31 வரை, அன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.  👉 இந்த PDF தமிழ் வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் மொழி :   தமிழ் ஜூலை 26 முதல் […]

Continue Reading

சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச சில மரபுத்தொடர் வாக்கியங்கள் – பகுதி 1 !!

🌟 ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கில மொழி என்பது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. 🌟 சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச ஒரு சில துணுக்குகளை இந்த ஆடியோவில் கொடுத்துள்ளோம். 🌟ஆடியோவில் விவரிக்கப்பட்ட சில Phrases…. 🎉 Gain the upper hand 🎉 Flotsam and jetsam 🎉 From hand to mouth 🎉 Cut no ice 🎉 Joker in the pack […]

Continue Reading