100 அகராதிச் சொற்கள் – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழில்!! விளக்கம் : 👉 இந்த PDF-ல் 100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இணையான தமிழ் பொருள், உச்சரிப்பு, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்காட்டுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. PDF-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில ஆங்கிலச் சொற்கள்.. 1. Scribe 2. Persecute 3. Cipher 4. Supine 5. Invigorate 6. Palisade, etc… 👉 இந்த PDF உங்களின் ஆங்கில திறனை ஊக்குவிக்க உதவியாக இருக்கும். […]

Continue Reading

சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச சில மரபுத்தொடர் வாக்கியங்கள் – பகுதி 2 !!

🌟 ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கில மொழி என்பது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. 🌟 சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச ஒரு சில துணுக்குகளை இந்த ஆடியோவில் இரண்டு பகுதிகளாகக் கொடுத்துள்ளோம். இரண்டாவது பகுதியை இங்கு காண்போம். 🌟ஆடியோவில் விவரிக்கப்பட்ட சில Phrases…. 🎉 Autumn Years 🎉 Upset the apple cart 🎉 Be on the mend 🎉 In a Stew […]

Continue Reading

ஆளுமைத் திறனை வெளிப்படுத்தும் சில Phrases – ஆடியோ வடிவில் !!

தலைப்பு :   ஆடியோ வடிவில் ஆங்கிலம் !! விளக்கம் : ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கில மொழி என்பது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. நம்முடைய ஆங்கில புலமையை மேம்படுத்திக் கொள்ள ஒரு சில துணுக்குகளை ஆடியோ வடிவில் கொடுத்துள்ளோம். 🌀 நம்முடைய ஆளுமைத் திறனை எவ்வாறு ஆங்கிலத்தில் கூறுவது? 🌀 ஆளுமைத் திறனை வெளிப்படுத்தும் சில ஆங்கிலச் சொற்கள் யாவை ? 🌀 தூங்குவதைப் […]

Continue Reading

ஜூலை 26 முதல் 31 வரை வரலாற்றில் நடந்தவை – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   ஜூலை 26 முதல் 31 வரையிலான வரலாற்று நிகழ்வுகள் !! விளக்கம் :  👉  இந்த தொகுப்பில் ஜூலை 26 முதல் 31 வரை, அன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.  👉 இந்த PDF தமிழ் வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் மொழி :   தமிழ் ஜூலை 26 முதல் […]

Continue Reading

சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச சில மரபுத்தொடர் வாக்கியங்கள் – பகுதி 1 !!

🌟 ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கில மொழி என்பது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. 🌟 சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச ஒரு சில துணுக்குகளை இந்த ஆடியோவில் கொடுத்துள்ளோம். 🌟ஆடியோவில் விவரிக்கப்பட்ட சில Phrases…. 🎉 Gain the upper hand 🎉 Flotsam and jetsam 🎉 From hand to mouth 🎉 Cut no ice 🎉 Joker in the pack […]

Continue Reading

இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆளுநர் யார்?

தெரிந்துக் கொள்வோம் !! 🌟 First chairman of rajya sabha was Rukmini Devi Arundale. மாநிலங்களவையின் முதல் தலைவர் ருக்மிணி தேவி அருண்டேல். 🌟 Meira Kumar was the first woman speaker of India. மீரா குமார் இந்தியாவின் முதல் பெண் சபாநாயகர் ஆவார். 🌟 Ganesh Vasudev Mavalankar was the first chairman of Lok Sabha. கணேஷ் வாசுதேவ மாவ்லங்கர் நாடாளுமன்ற மக்களவையின் முதல் தலைவர் ஆவார். […]

Continue Reading

சூரியனை சுற்றி வர சுமார் 29 ஆண்டுகளா?

அறிந்திடாத அதிசயங்கள்..!! 🌌 Ganymede in jupiter, is the largest moon in the Solar System. வியாழன் கிரகத்தில் உள்ள கனிமீடு நிலவு சூரிய மண்டலத்தில் மிகப்பெரிய நிலவு ஆகும். 🌌 Saturn planet takes 29 years to orbit the sun. சனி கிரகம் சூரியனைச் சுற்றி வர சுமார் 29 ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்ளும். 🌌 Deimos at mars is the smallest moon in the solar […]

Continue Reading

சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச இந்த ஆடியோவை கேளுங்க – பகுதி 3 !!

🌟 ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கில மொழி என்பது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. 🌟 சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச ஒரு சில துணுக்குகளை இந்த ஆடியோவில் கொடுத்துள்ளோம். 🌟ஆடியோவில் விவரிக்கப்பட்ட சில Phrases…. 🎉 Sleep on it 🎉 Take it easy 🎉 About to do something 🎉 As a matter of Fact 🎉 As far as […]

Continue Reading

ஜூலை 21 முதல் 25 வரை வரலாற்றில் நடந்தவை – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   ஜூலை 21 முதல் 25 வரையிலான வரலாற்று நிகழ்வுகள் !! விளக்கம் :  👉  இந்த தொகுப்பில் ஜூலை 21 முதல் 25 வரை, அன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.  👉 இந்த PDF தமிழ் வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் மொழி :   தமிழ் ஜூலை 21 முதல் […]

Continue Reading

சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச இந்த ஆடியோவை கேளுங்க – பகுதி 2 !!

🌟 ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கில மொழி என்பது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. 🌟 சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச ஒரு சில துணுக்குகளை இந்த ஆடியோவில் கொடுத்துள்ளோம். 🌟ஆடியோவில் விவரிக்கப்பட்ட சில Phrases…. 🎉 Cut it out 🎉 Drop someone a line 🎉 Hit the hay 🎉 Know something like the back of your hand 🎉 […]

Continue Reading