100 அகராதிச் சொற்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் !!

தலைப்பு :   100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழில்!! விளக்கம் : 👉 இந்த PDF-ல் 100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இணையான தமிழ் பொருள், உச்சரிப்பு, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்காட்டுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 👉 இந்த PDF உங்களின் ஆங்கில திறனை ஊக்குவிக்க உதவியாக இருக்கும். 👉 இந்த PDF தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் வகை […]

Continue Reading

அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் சொல்லகராதி சொற்கள் – பகுதி 2 !!

🌽 Vocabulary என்றால் என்ன? அன்றாட வாழ்வில் Vocabulary Termsயை எப்படி பயன்படுத்துவோம். Vocabulary Termsயை இரண்டு பகுதிகளாக கொடுத்துள்ளோம். இரண்டாம் பாகத்தில் விவரிக்கப்பட்ட சில Vocabulary Terms.. 🎉 Pacify 🎉 Turbulent 🎉 Valid 🎉 Extinct Audio about Important Vocabulary terms – Part 2 Download

Continue Reading

மே 01 முதல் 05 வரை வரலாற்றில் நடந்த சரித்திர நிகழ்வுகள் – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   மே 01 முதல் 05 வரையிலான வரலாற்று நிகழ்வுகள் !! விளக்கம் :  👉  இந்த தொகுப்பில் மே மாதத்தில் 01 முதல் 05 வரை, அன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.  👉 இந்த PDF தமிழ் வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் மொழி :   தமிழ் மே 01 […]

Continue Reading

அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் சொல்லகராதி சொற்கள் – பகுதி 1 !!

🌽 Vocabulary என்றால் என்ன? அன்றாட வாழ்வில் Vocabulary Termsயை எப்படி பயன்படுத்துவோம். ஆடியோவில் விவரிக்கப்பட்ட சில Vocabulary Terms.. 🎉 Reliable 🎉 Requisite 🎉 Feeble 🎉 Introverted Audio about Important Vocabulary terms – Part 1 Download

Continue Reading

100 ஆங்கிலச் சொற்கள் – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழில்!! விளக்கம் : 👉 இந்த PDF-ல் 100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இணையான தமிழ் பொருள், உச்சரிப்பு, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்காட்டுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 👉 இந்த PDF உங்களின் ஆங்கில திறனை ஊக்குவிக்க உதவியாக இருக்கும். 👉 இந்த PDF தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் வகை […]

Continue Reading