மனநிலை தொடர்பான மரபுத்தொடர் வாக்கியங்கள் ஆடியோ வடிவில் – பகுதி 2 !!

🌽 நம்முடைய மனநிலை என்பது சூழ்நிலைக்கு ஏற்றாற் போல் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். அத்தகைய சூழ்நிலைகளில், நம்முடைய மனநிலையின் இயல்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு மரபுத்தொடர் வாக்கியங்கள் பெரிதும் உதவுகின்றன. அவ்வகை மரபுத்தொடர் வாக்கியங்களை நீங்கள் கேட்டதுண்டா? 🌽 அவ்வகை மரபுத் தொடர் வாக்கியங்கள் எப்படியெல்லாம் வாக்கியத்தில் பயன்படுத்தலாம் என்பதை 2 பாகமாக கொடுத்துள்ளோம். இரண்டாம் பாகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மனநிலை தொடர்பான மரபுத்தொடர் வாக்கியங்கள் இதோ.. 🎉 Fed up 🎉 Chill out 🎉 Head over heels 🎉 […]

Continue Reading

100 ஆங்கில வார்த்தைகளுக்கு இணையான தமிழ் அர்த்தம் – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழில்!! விளக்கம் :  இந்த PDF-ல் 100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இணையான தமிழ் பொருள், உச்சரிப்பு, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்காட்டுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த PDF உங்களின் ஆங்கில திறனை ஊக்குவிக்க உதவியாக இருக்கும்.  இந்த PDF தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் வகை :   ஆங்கிலம் […]

Continue Reading

பிப்ரவரி மாதத்தில் 21 முதல் 28 வரை வரலாற்றில் என்ன நடந்தது? – PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   பிப்ரவரி 21 முதல் 28 வரையிலான வரலாற்று நிகழ்வுகள் !! விளக்கம் :  👉  இந்த தொகுப்பில் பிப்ரவரி மாதத்தில் 21 முதல் 28 வரை, அன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.  👉 இந்த PDF தமிழ் வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் மொழி :   தமிழ் பிப்ரவரி 21 […]

Continue Reading

மனநிலை தொடர்பான மரபுத்தொடர் வாக்கியங்கள் ஆடியோ வடிவில் – பகுதி 1 !!

🌽 நம்முடைய மனநிலை என்பது சூழ்நிலைக்கு ஏற்றாற் போல் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். அத்தகைய சூழ்நிலைகளில், நம்முடைய மனநிலையின் இயல்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு மரபுத்தொடர் வாக்கியங்கள் பெரிதும் உதவுகின்றன. அவ்வகை மரபுத்தொடர் வாக்கியங்களை நீங்கள் கேட்டதுண்டா? 🌽 அவ்வகை மரபுத் தொடர் வாக்கியங்களை எப்படியெல்லாம் வாக்கியத்தில் பயன்படுத்தாலம் என்பதை 2 பாகமாக கொடுத்துள்ளோம். முதல் பாகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மனநிலை தொடர்பான மரபுத்தொடர் வாக்கியங்கள் இதோ.. 🎉 Bent out of shape 🎉 On cloud nine 🎉 Spaced […]

Continue Reading

டிசம்பர் மாத வரலாற்று நிகழ்வுகள் PDF வடிவில் !!

தலைப்பு :   2017 ஆம் ஆண்டின் டிசம்பர் மாத வரலாற்று நிகழ்வுகள் !! விளக்கம் :  👉  2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள், முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், பிறப்புகள், இறப்புகள் யாவை?  👉 அந்த நிகழ்வுகளை PDF தமிழ் வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு வகை :   PDF வடிவில் மொழி :   தமிழ் டிசம்பர் மாத வரலாற்று நிகழ்வுகளை PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்ய […]

Continue Reading