வரலாற்றில் இன்றைய தினம்..! – ஜூன் 22 PDF வடிவில் !

வரலாற்றில் இன்று – (22.06.2018) ✍ சாதாரண மனிதர்களாக பிறந்து சாதனை நாயகர்களாக வரலாற்றில் பரிணமிக்கும் மனிதர்கள் தான் காலம் கடந்தாலும் அழியாமல் மக்கள் மனங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவ்வாறு தன்னுடைய சாதனையால் வரலாற்றில் தடம் பதித்தவர்களை பற்றி தெரிந்துக் கொள்வோம். ✍ அவ்வாறு இந்த பதிவில் இன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ✍ இன்றைய நாளில் நடந்த மற்ற நிகழ்வுகளும் PDF […]

Continue Reading

வரலாற்றில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள்…! ஜூன் 21 PDF வடிவில்…!

வரலாற்றில் இன்று – (21.06.2018) ✍ மனித வாழ்க்கை எங்கே தொடங்கும் எங்கே முடியும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. அந்த வாழ்க்கையிலும் பாதை எது பயணம் எது என்று நமக்கு புரிவதில்லை. ✍ அவ்வாறு தமது பயணங்களையும் பாதைகளாக்கி வாழ்ந்தவர்களே இன்றும் வரலாற்றில் அழியாமல் நிலைபெற்று நிற்கின்றனர். ✍ அந்த வகையில் இன்றைய நாளில் பிறந்த மற்றும் மறைந்த சரித்திர நாயகர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. […]

Continue Reading

வரலாற்றில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள்…! ஜூன் 20 PDF வடிவில்…!

வரலாற்றில் இன்று – (20.06.2018) ✍ மனித வாழ்க்கை எங்கே தொடங்கும் எங்கே முடியும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. அந்த வாழ்க்கையிலும் பாதை எது பயணம் எது என்று நமக்கு புரிவதில்லை. ✍ அவ்வாறு தமது பயணங்களையும் பாதைகளாக்கி வாழ்ந்தவர்களே இன்றும் வரலாற்றில் அழியாமல் நிலைபெற்று நிற்கின்றனர். ✍ அந்த வகையில் இன்றைய நாளில் பிறந்த மற்றும் மறைந்த சரித்திர நாயகர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. […]

Continue Reading

வரலாற்றில் இன்றைய தினம்..! – ஜூன் 19 PDF வடிவில் !

வரலாற்றில் இன்று – (19.06.2018) ✍ சாதாரண மனிதர்களாக பிறந்து சாதனை நாயகர்களாக வரலாற்றில் பரிணமிக்கும் மனிதர்கள் தான் காலம் கடந்தாலும் அழியாமல் மக்கள் மனங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவ்வாறு தன்னுடைய சாதனையால் வரலாற்றில் தடம் பதித்தவர்களை பற்றி தெரிந்துக் கொள்வோம். ✍ அவ்வாறு இந்த பதிவில் இன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ✍ உலகப் புகழ்பெற்ற கணிதவியலாளர் பற்றியும், உலகப் புகழ்பெற்ற […]

Continue Reading

வார ராசிபலன்கள் (18.06.2018 – 24.06.2018)..PDF வடிவில்..!

👉 நமது நித்ராவின் ஜோதிடரால் கணிக்கப்பட்ட இந்த வார ராசிபலன்களில் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். எந்த ராசிக்கு மன மகிழ்ச்சி கூடும். வாழ்க்கையில் வசதிகள் பெருகும் என்பதை பற்றியும், 👉 எந்த ராசிக்காரர்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும், எந்த ராசிக்காரர்கள் முயற்சிகளை மேற்கொண்டால் வெற்றி கிடைக்கும் என்பதைப் பற்றியும், உங்களின் ராசிக்கான விரிவான பலன்களை பற்றியும் பார்ப்போம். 👉 மேலும், உங்களின் ராசிக்கான பரிகாரங்களும் வழிபட வேண்டிய தெய்வங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 👉 நித்ராவின் ஜோதிடரால் துல்லியமாக […]

Continue Reading

வரலாற்றில் இன்றைய தினம்..! – ஜூன் 18 PDF வடிவில் !

வரலாற்றில் இன்று – (18.06.2018) ✍ சாதாரண மனிதர்களாக பிறந்து சாதனை நாயகர்களாக வரலாற்றில் பரிணமிக்கும் மனிதர்கள் தான் காலம் கடந்தாலும் அழியாமல் மக்கள் மனங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவ்வாறு தன்னுடைய சாதனையால் வரலாற்றில் தடம் பதித்தவர்களை பற்றி தெரிந்துக் கொள்வோம். ✍ அவ்வாறு இந்த பதிவில் இன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ✍ இன்றைய நாளில் நடந்த மற்ற நிகழ்வுகளும் PDF […]

Continue Reading

வரலாற்றில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள்…! ஜூன் 17 PDF வடிவில்…!

வரலாற்றில் இன்று – (17.06.2018) ✍ மனித வாழ்க்கை எங்கே தொடங்கும் எங்கே முடியும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. அந்த வாழ்க்கையிலும் பாதை எது பயணம் எது என்று நமக்கு புரிவதில்லை. ✍ அவ்வாறு தமது பயணங்களையும் பாதைகளாக்கி வாழ்ந்தவர்களே இன்றும் வரலாற்றில் அழியாமல் நிலைபெற்று நிற்கின்றனர். ✍ அந்த வகையில் இன்றைய நாளில் பிறந்த மற்றும் மறைந்த சரித்திர நாயகர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. […]

Continue Reading

வரலாற்றில் இன்றைய தினம்..! – ஜூன் 16 PDF வடிவில் .!

வரலாற்றில் இன்று – (16.06.2018) ✍ சாதாரண மனிதர்களாக பிறந்து சாதனை நாயகர்களாக வரலாற்றில் பரிணமிக்கும் மனிதர்கள் தான் காலம் கடந்தாலும் அழியாமல் மக்கள் மனங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவ்வாறு தன்னுடைய சாதனையால் வரலாற்றில் தடம் பதித்தவர்களை பற்றி தெரிந்துக் கொள்வோம். ✍ அவ்வாறு இந்த பதிவில் இன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ✍ கலைத்தந்தை என்று போற்றப்பட்டவர் பற்றியும், தேச பந்து […]

Continue Reading

வரலாற்றில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள்…! ஜூன் 15 PDF வடிவில்…!

வரலாற்றில் இன்று – (15.06.2018) ✍ மனித வாழ்க்கை எங்கே தொடங்கும் எங்கே முடியும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. அந்த வாழ்க்கையிலும் பாதை எது பயணம் எது என்று நமக்கு புரிவதில்லை. ✍ அவ்வாறு தமது பயணங்களையும் பாதைகளாக்கி வாழ்ந்தவர்களே இன்றும் வரலாற்றில் அழியாமல் நிலைபெற்று நிற்கின்றனர். ✍ அந்த வகையில் இன்றைய நாளில் பிறந்த மற்றும் மறைந்த சரித்திர நாயகர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. […]

Continue Reading

ஆனி மாத ராசிபலன்கள்… PDF வடிவில் !!

👉 ஆனி மாதம் சூரியன் மிதுன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் காலம் என்பதால் இதனை மிதுன மாதம் என்றும் அழைப்பர். ஆனி மாதத்தில் வரும் கேட்டை நட்சத்திர நாளில் ஜேஷ்டாபிஷேகம் என்ற விழா ஆலயங்களில் நடைபெறும். 👉 சூரியன் மிதுன ராசியிலும், சூரியனின் நட்சத்திரமான உத்திரத்தில், அதாவது, கன்னி ராசியில் சந்திரனும் சஞ்சரிப்பது ஆனித் திருமஞ்சன நாளாகும். 👉 சிதம்பரம் நடராஜப் பெருமான் ஆலயத்தில் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை பிரம்மோற்சவம் நடக்கும். மார்கழி மாதத்தில் வரும் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தை […]

Continue Reading