வரலாற்றில் நடந்த சரித்திர நிகழ்வுகள் – மே 26 PDF வடிவில் !

வரலாற்றில் இன்று – (26.05.2018) ✍ மனித வாழ்க்கை எங்கே தொடங்கும் எங்கே முடியும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. அந்த வாழ்க்கையிலும் பாதை எது பயணம் எது என்று நமக்கு புரிவதில்லை. அவ்வாறு தமது பயணங்களையும் பாதைகளாக்கி வாழ்ந்தவர்களே இன்றும் வரலாற்றில் அழியாமல் நிலைபெற்று நிற்கின்றனர். ✍ அந்த வகையில் இன்றைய நாளில் பிறந்த மற்றும் மறைந்த சரித்திர நாயகர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகளை […]

Continue Reading

வரலாற்றின் முக்கிய நிகழ்வுகள்..! மே 25 PDF வடிவில் !

வரலாற்றில் இன்று – (25.05.2018) ✍ மனித வாழ்க்கை எங்கே தொடங்கும் எங்கே முடியும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. அந்த வாழ்க்கையிலும் பாதை எது பயணம் எது என்று நமக்கு புரிவதில்லை. அவ்வாறு தமது பயணங்களையும் பாதைகளாக்கி வாழ்ந்தவர்களே இன்றும் வரலாற்றில் அழியாமல் நிலைபெற்று நிற்கின்றனர். ✍ அந்த வகையில் இன்றைய நாளில் பிறந்த மற்றும் மறைந்த சரித்திர நாயகர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்றைய […]

Continue Reading

வரலாற்றில் இன்றைய தினம்..! – மே 24 PDF வடிவில் !

வரலாற்றில் இன்று – (24.05.2018) ✍ சாதாரண மனிதர்களாக பிறந்து சாதனை நாயகர்களாக வரலாற்றில் பரிணமிக்கும் மனிதர்கள் தான் காலம் கடந்தாலும் அழியாமல் மக்கள் மனங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவ்வாறு தன்னுடைய சாதனையால் வரலாற்றில் தடம் பதித்தவர்களை பற்றி தெரிந்துக் கொள்வோம். ✍ அவ்வாறு இந்த பதிவில் இன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகளை (மே 24) PDF வடிவில் […]

Continue Reading

வரலாற்றில் நடந்த சரித்திர நிகழ்வுகள் – மே 23 PDF வடிவில் !

வரலாற்றில் இன்று – (23.05.2018) ✍ மனித வாழ்க்கை எங்கே தொடங்கும் எங்கே முடியும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. அந்த வாழ்க்கையிலும் பாதை எது பயணம் எது என்று நமக்கு புரிவதில்லை. அவ்வாறு தமது பயணங்களையும் பாதைகளாக்கி வாழ்ந்தவர்களே இன்றும் வரலாற்றில் அழியாமல் நிலைபெற்று நிற்கின்றனர். ✍ அந்த வகையில் இன்றைய நாளில் பிறந்த மற்றும் மறைந்த சரித்திர நாயகர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகளை […]

Continue Reading

இன்றைய நாளில் வரலாற்றில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள்…!! – மே 22 PDF வடிவில்…!

வரலாற்றில் இன்று – (22.05.2018) ✍ வரலாற்றில் சாதனை படைக்கத் தேவையானது பயிற்சியும் தேடலுமே! நமக்குள் உறங்கி கிடக்கும் உற்சாகத்துக்கு உயிர் கொடுத்தால் உலகமும் நம் காலடியில்….. ✍ அவ்வாறு இந்த பதிவில் வரலாற்றில் இன்றைய நாளில் பிறந்த மற்றும் மறைந்த சரித்திர நாயகர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகளை (மே 22) PDF வடிவில் பெற இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்….!  

Continue Reading

இந்த வாரம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும்? (21.05.2018 – 27.05.2018)

👉 நமது நித்ராவின் ஜோதிடரால் துல்லியமாக கணிக்கப்பட்ட இந்த வார ராசிபலன்களில் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். எந்த ராசிக்காரர்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும், எந்த ராசிக்காரர்கள் முயற்சிகளை மேற்கொண்டால் வெற்றி கிடைக்கும் என்பதைப் பற்றியும், உங்களின் ராசிக்கான விரிவான பலன்களை பற்றியும் பார்ப்போம். 👉 ஒரு சிறப்பு, மற்றொரு சிறப்புடன் சேரும்போது அவற்றின் சிறப்பு பன் மடங்காகும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு இந்த வாரம் சிறப்பாக அமைய உங்களின் ராசிக்கான பரிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. […]

Continue Reading

வரலாற்றின் முக்கிய நிகழ்வுகள்..! மே 21 PDF வடிவில் !

வரலாற்றில் இன்று – (21.05.2018) ✍ மனித வாழ்க்கை எங்கே தொடங்கும் எங்கே முடியும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. அந்த வாழ்க்கையிலும் பாதை எது பயணம் எது என்று நமக்கு புரிவதில்லை. அவ்வாறு தமது பயணங்களையும் பாதைகளாக்கி வாழ்ந்தவர்களே இன்றும் வரலாற்றில் அழியாமல் நிலைபெற்று நிற்கின்றனர். ✍ அந்த வகையில் இன்றைய நாளில் பிறந்த மற்றும் மறைந்த சரித்திர நாயகர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்றைய […]

Continue Reading

வரலாற்றில் இன்றைய தினம் – மே 20 PDF வடிவில்!!

வரலாற்றில் இன்று – (20.05.2018) ✍ வரலாற்றில் சாதனை படைக்கத் தேவையானது பயிற்சியும் தேடலுமே! நமக்குள் உறங்கி கிடக்கும் உற்சாகத்துக்கு உயிர் கொடுத்தால் உலகமும் நம் காலடியில்… ✍ அவ்வாறு இந்த பதிவில் வரலாற்றில் இன்றைய நாளில் பிறந்தவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகளை (மே 20) PDF வடிவில் பெற இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்….!  

Continue Reading

வரலாற்றில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள்…!! – மே 19 PDF வடிவில்…!

வரலாற்றில் இன்று – (19.05.2018) ✍ மனித வாழ்க்கை எங்கே தொடங்கும் எங்கே முடியும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. அந்த வாழ்க்கையிலும் பாதை எது பயணம் எது என்று நமக்கு புரிவதில்லை. அவ்வாறு தமது பயணங்களையும் பாதைகளாக்கி வாழ்ந்தவர்களே இன்றும் வரலாற்றில் அழியாமல் நிலைபெற்று நிற்கின்றனர். ✍ அந்த வகையில் இன்றைய நாளில் பிறந்த மற்றும் மறைந்த சரித்திர நாயகர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ✍ […]

Continue Reading

வரலாற்றில் இன்றைய நாள் – மே 18 PDF வடிவில் !

வரலாற்றில் இன்று – (18.05.2018) ✍ வரலாற்றில் சாதனை படைக்கத் தேவையானது பயிற்சியும் தேடலுமே! நமக்குள் உறங்கி கிடக்கும் உற்சாகத்துக்கு உயிர் கொடுத்தால் உலகமும் நம் காலடியில்….. ✍ அவ்வாறு இந்த பதிவில் வரலாற்றில் இன்றைய நாளில் பிறந்த மற்றும் மறைந்த சரித்திர நாயகர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், முக்கிய தினங்கள், முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வுகளை (மே 18) PDF வடிவில் பெற இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்….!  

Continue Reading