நம்முடைய மகிழ்ச்சியை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துவது?

English To Tamil Dictionary
தலைப்பு :   ஆடியோ வடிவில் ஆங்கிலம் !!
விளக்கம் :

ஒவ்வொருவருக்கும் எளிமையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கும். அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கில மொழி என்பது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. நம்முடைய ஆங்கில புலமையை மேம்படுத்திக் கொள்ள ஒரு சில துணுக்குகளை ஆடியோ வடிவில் கொடுத்துள்ளோம்.

🌀 ஆங்கிலத்தை எளிமையாக எவ்வாறு கற்றுக் கொள்வது?
🌀 ஆங்கில வார்த்தைகளைக் எளிமையாக கற்கவும் ஞாபகத்தில் எவ்வாறு வைத்துக் கொள்வது?
🌀 நம்முடைய மகிழ்ச்சியை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துவது?

இதற்கான விடையை ஆடியோ வடிவில் கொடுத்துள்ளோம். இந்த ஆடியோ உங்களின் ஆங்கில திறனை ஊக்குவிக்க உதவியாக இருக்கும்.இந்த ஆடியோ தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்பு வகை :   ஆடியோ வடிவில்
வகை :   ஆங்கிலம் பயில்பவர்களுக்காக!
மொழி :   ஆங்கிலம், தமிழ்

Tips to Learn English in Audio Format!


Download
Audio about Tips to Learn and Remember English words!


Download
Audio about Freedom Vocabulary!


Download
Audio about Expressions for Happiness - Part 1

Download
Audio about Expressions for Happiness - Part 2


Download

Thanks For Sharing: Your Support Is Greatly Appreciated.