100 அகராதிச் சொற்கள் – PDF வடிவில் !!

English To Tamil Dictionary
தலைப்பு :   100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழில்!!
விளக்கம் : 👉 இந்த PDF-ல் 100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தொகுப்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இணையான தமிழ் பொருள், உச்சரிப்பு, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எடுத்துக்காட்டுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
PDF-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில ஆங்கிலச் சொற்கள்..

1. Scribe
2. Persecute
3. Cipher
4. Supine
5. Invigorate
6. Palisade, etc…

👉 இந்த PDF உங்களின் ஆங்கில திறனை ஊக்குவிக்க உதவியாக இருக்கும்.
👉 இந்த PDF தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வடிவில் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்பு வகை :   PDF வடிவில்
வகை :   ஆங்கிலம் பயில்பவர்களுக்காக!
மொழி :   ஆங்கிலம், தமிழ்

இந்த சொற்கள் எல்லாம் எவ்வாறு வாக்கியத்தில் பயன்படுகிறது என்பதை அறிய இந்த PDF-யை கிளிக் செய்யவும்..

PDF-யை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
100 ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழில் - பகுதி 120

Thanks For Sharing: Your Support Is Greatly Appreciated.