இரயில்வே தேர்வு 2018 : சமூக அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள்-2 (PDF வடிவில்) 14.03.2018 !!

TNPSC

தலைப்பு :  இரயில்வே தேர்வுக்கான சமூக அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள்-2 !!
விளக்கம் : 👍 இந்த PDF ஆனது சமூக அறிவியல் இரண்டாம் பருவ பகுதியில் இருந்து 50 மாதிரி வினா விடைத்தொகுப்பு கொண்டுள்ளது.
👍 இது நித்ரா குழு உறுப்பினர்களால் உருவாக்கப்பட்டு, இரயில்வே தேர்வு 2018 கூடுதலாக தேர்ச்சி பெறவும், சிக்கல்களை தீர்க்கவும் உதவுகிறது.
👍 இந்த PDF-யை பதிவிறக்கம் செய்து அனைத்து போட்டித் தேர்வுக்கும் பயிற்சி செய்து கொள்ளவும்.
தேர்வு :  TNPSC தேர்வுகள், போட்டித் தேர்வுகள், இரயில்வே தேர்வு 2018
வகை : மாதிரி வினாத்தாள்-2
மொழி :  தமிழ்

இரயில்வே தேர்வு 2018 சமூக அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள்-2 PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்!